banner1

maryia

koronki

Reklama Content Top

MAŁY MODLITEWNIK 

Koronka dziecięctwa duchowego św. Tereski z Lisieux

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Modlę się o głęboką pokorę.
Ojcze nasz… Zdrowaś, Maryjo… Chwała Ojcu…


Potem 10 razy: Boże Miłosierny, w słabości mej często upadam.Zmiłuj się nade mną.
[jeśli odmawiamy wspólnie, to prowadzący mówi pierwsze zdanie, a pozostali dopowiadają drugie]
Na koniec takiej „dziesiątki”: Św. Tereso od Dzieciątka Jezus, uproś mi, błagam, najgłębszą pokorę umysłu i serca.
Modlę się o bezgraniczną ufność w Bogu.
Ojcze nasz… Zdrowaś, Maryjo… Chwała Ojcu…


10 razy: Boże, dobroci nieskończona, ufam Tobie bez granic. Nie będę zawiedziony na wieki.
Na koniec: Św. Tereso od Dzieciątka Jezus, uproś mi, błagam, dziecięcą ufność w Bogu.
Modlę się o wierną miłość ku Bogu.
Ojcze nasz… Zdrowaś, Maryjo… Chwała Ojcu…


10 razy: Całym sercem kocham Cię, mój Boże. I kochać pragnę na wieki.
Na koniec: Św. Tereso od Dzieciątka Jezus, uproś mi, błagam, gorącą miłość ku Bogu.
Modlę się o całkowite oddanie się Bogu.
Ojcze nasz… Zdrowaś, Maryjo… Chwała Ojcu…


10 razy: Wola Twoja Panie niech wypełnia się we mnie. Zawsze, wszędzie i we wszystkim.
Na koniec: Św. Tereso od Dzieciątka Jezus, uproś mi, błagam, oddanie się Bogu bez zastrzeżeń.
Modlę się o pokój serca.
Ojcze nasz… Zdrowaś, Maryjo… Chwała Ojcu…


10 razy: W trudach i cierpieniach życia doczesnego proszę Cię, Panie: Użycz mi pokoju.


Na koniec: Św. Tereso od Dzieciątka Jezus, uproś mi, błagam, głęboki pokój serca.


Modlitwa: Dzięki Ci, Boże mój, z całego serca, za łaski użyczone św. Teresie, a w szczególności za dar dziecięctwa duchowego, którym napełniłeś jej serce. Spraw, o Panie, by Twoja miłosierna miłość wypełniała moje serce.
Św. Tereso od Dzieciątka Jezus, prowadź mnie, proszę, drogą dziecięctwa duchowego i czuwaj nade mną, bym nigdy z tej drogi nie schodził, aż znajdę się u stóp Jezusa i Maryi. Amen.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Reklama Bootom 2