banner1

maryia

koronki

Reklama Content Top

MAŁY MODLITEWNIK 

Koronka Miłości

(do prywatnego odmawiania)
Koronkę odmawia się na różańcu


– Wierzę w Boga Ojca…
– Ojcze nasz…
– Zdrowaś Maryjo…


– zamiast „Ojcze nasz”, na dużych paciorkach:
O mój Jezu, z Tobą,
w Tobie i przez Ciebie niech miłuję Przenajświętszą i nierozdzielną Trójcę
teraz, zawsze i przez wszystkie wieki wieków. Amen.


– zamiast „Zdrowaś Maryjo”, na małych paciorkach:
O mój Jezu – kocham Cię.


Na koniec koronki:
O Maryjo bez grzechu poczęta, Matko Syna Bożego i Matko całej ludzkości,
wyjednaj mi tę łaskę, abym doskonale wypełniała przykazanie miłości Boga i bliźniego.
(3 razy)


MODLITWA
(do prywatnego odmawiania, zatwierdzona przez Kurię Metropolitalną w Przemyślu)
Bądź uwielbiona Trójco Przenajświętsza za objawienie Swych tajemnic cichej i pokornej siostrze Robercie, którą długotrwała choroba i kalectwo doprowadziły do szczególnej bliskości z Jezusem Eucharystycznym. Proszę Cię, Panie, przez jej przyczynę o łaskę …………………………,
oraz gorliwość w wypełnianiu przykazania miłości Boga i bliźniego. Amen.*

Reklama Bootom 2