banner1

maryia

koronki

MAŁY MODLITEWNIK 

Koronka w sprawach najtrudniejszych do św. Judy Tadeusza

Modlitwę rozpoczynamy znakiem krzyża świętego.
Następnie na trzech kolejnych koralikach odmawiamy: Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego…
Na medaliku i dużych koralikach modlimy się wezwaniem: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…


Następnie na każdym z dziesięciu małych koralików wzywamy:
Święty Judo Tadeuszu, orędowniku w sprawach najtrudniejszych, wstawiaj się za nami!


PIERWSZA DZIESIĄTKA — KU CHWALE BOGA OJCA
Modlitwa przed odmówieniem pierwszej dziesiątki:
Boże Ojcze, Stwórco świata, pełen wszechmocy i chwały! Uwielbiam Cię i oddaję się w Twoje dobre dłonie. Z dziecięcą ufnością składam przed Twoim majestatem siebie i całe moje życie, prosząc przez wstawiennictwo świętego Judy Tadeusza o miłosierdzie, potrzebne łaski i pomoc w rozwiązaniu tej trudnej sprawy.


DRUGA DZIESIĄTKA — KU CHWALE SYNA BOŻEGO
Modlitwa przed odmówieniem drugiej dziesiątki:
Synu Boży, Jezu Chryste, Zbawicielu świata i mój Zbawicielu. Dziękuję za Twoją mękę i śmierć, cudowne zmartwychwstanie i Twoją obecność przy nas “aż do skończenia świata”. Z dziecięcą ufnością składam przed Twoim majestatem siebie i całe moje życie, prosząc przez wstawiennictwo świętego Judy Tadeusza o miłosierdzie, potrzebne łaski i pomoc w rozwiązaniu tej trudnej sprawy.


TRZECIA DZIESIĄTKA — KU CHWALE DUCHA ŚWIĘTEGO
Modlitwa przed odmówieniem trzeciej dziesiątki:
Duchu Święty Boże, który zostałeś posłany do apostołów jako Pocieszyciel i Światło w głoszeniu Ewangelii po wszystkich krańcach świata. Ty, który jesteś umocnieniem w wierze, nadziei i miłości. Z dziecięcą ufnością składam przed Twoim majestatem siebie i całe moje życie, prosząc przez wstawiennictwo świętego Judy Tadeusza o miłosierdzie, potrzebne łaski i pomoc w rozwiązaniu tej trudnej sprawy.


Zakończenie: Panie Jezu Chryste, który wybrałeś świętego Judę Tadeusza na swojego apostoła i uczyniłeś go orędownikiem w sprawach trudnych i beznadziejnych, proszę Cię za jego przyczyną o pomoc w rozwiązaniu tej trudnej sprawy. Weź w swoje dobre ręce całe to wydarzenie i osoby z nim związane i swoją Boską mocą dodaj mi sił do przezwyciężenia przeciwności, napełnij moje serce ufnością i poprowadź tę sprawę według Twojej świętej woli. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
św. Juda Tadeusz