banner1

maryia

koronki

MAŁY MODLITEWNIK 

Koronka do św. S. Faustyny Kowalskiej o wierne spełnianie Woli Bożej

Odmawia się na Różańcu.

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Na krzyżyku: Wierzę w Boga…
Ojcze nasz…
(3 razy) Zdrowaś Maryjo…


Na dużych paciorkach: O Jezu Miłosierny, na Krzyżu rozpięty, błagam Cię, udziel mi łaski, abym zawsze i wszędzie, we wszystkim wiernie spełniał(a) Najświętszą Wolę Ojca Twojego.


Na pierwszym dziesiątku małych paciorków: Jezu Najlitościwszy, udziel mi łaski zapomnienia o sobie.
Na drugim dziesiątku małych paciorków: Jezu Najlitościwszy, udziel mi łaski życia dla dusz.
Na trzecim dziesiątku małych paciorków: Jezu Najlitościwszy, daj mi pomagać Ci w dziele zbawienia.
Na czwartym dziesiątku małych paciorków: Jezu Najlitościwszy, daj mi doświadczyć Twego Miłosierdzia.
Na piątym dziesiątku małych paciorków: Jezu Najlitościwszy, daj mi spełnić Wolę Twojego Ojca.


Na zakończenie: (3 razy) Chwała Ojcu…