swiety.png

Święci i Błogosławieni

Każdy powinien mieć jakiegoś Świętego, z którym pozostawałby w bardzo zażyłej relacji, aby odczuwać jego bliskość przez modlitwę i wstawiennictwo, ale także, aby go naśladować. Chciałbym zaprosić was, abyście bardziej poznawali Świętych, rozpoczynając od tego, którego imię nosicie, czytając ich życiorysy i pisma. Bądźcie pewni, że staną się oni dobrymi przewodnikami, abyście jeszcze bardziej kochali Pana oraz będą cenną pomocą dla wzrostu ludzkiego i chrześcijańskiego.
Ojciec Święty Benedykt XVI, 2010 .

 

Zamieszczone tu zostały informacje o życiu i przykładzie świętych i błogosławionych Kościoła katolickiego. Poniższy indeks został uporządkowany chronologicznie - wg dnia, w którym przypada dany obchód. Kolorem czerwonym oznaczono uroczystości, niebieskim - święta, a pogrubieniem - wspomnienia obowiązkowe. Brak pogrubienia i zwykła czarna czcionka oznacza wspomnienie dowolne lub obchód lokalny.

 

źródło: brewiarz.pl i inne zasoby internetowe