banner1

maryia

uwolnienie

MAŁY MODLITEWNIK 

Modlitwa o uwolnienie od przekleństw

Ojcze Niebieski, wyznaję, że moi przodkowie byli grzesznikami i pokornie proszę, aby grzechy ich, jak również skutki tych grzechów,wpływajace na mnie i całą moją rodzinę, zakryte zostały Krwią Pana Jezusa. Dziękuję Ci Boże Ojcze za to, że Pan Jezus, z milości domnie, stał się za mnie przekleństwem (Ga.3,13b) na Krzyżu, abym ja z rodziną był uwolniony od wszelkiego przekleństwa.
Mocą tego Krzyża odrzucam każde przekleństwo i skutki tych grzechów, zawisłe nade mna i nad moją rodziną, a przez wiarę wkraczam w zasługi zbawcze Krzyża Świętego. W Imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa.Amen.
Ojcze Niebieski, uznaje za grzech z mojej strony i ze strony mych przodków wszelkie działanie podejmowane dobrowolnie pod wpływem podszeptu szatana. Wyrzekam się, w Imię Pana naszego Jezua Chrystusa,wszystkiego, co pozwoliłoby wtargnąć szatanowi także w życie moje. Winy przodków i moje zanurzam w Krwi Jezusa Chrystusa, który jest moim Panem.Wierzę że On nas prwadziwie uwolni zarówno od wpływu i skutków praktyk okutystycznych, klątw czy uroków, które być może dotknęły moich przedków,a w konsekwencji mnie i moja rodzinę. Wierzę że, Jezus Chrystus, mój Pan i mój Bog prawdziwie uwolni nas od wszelkiego zła.Niech Duch Świety o Dory Ojcze tchnie na nas i odnowi nas i nasze życie. W Imie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.