banner1

maryia

sakrament

MAŁY MODLITEWNIK 

Modlitwa rodziców za dzieci

 

O Boże, Stworzycielu i Ojcze mych dzieci! Tyś mi je powierzył, abym je na chwałę Twoją i na ich zbawienie wychował. Tobie je dziś ofiaruję i Twemu dobrotliwemu Sercu Ojcowskiemu polecam. Daj im, o Panie, błogosławieństwo swoje, aby im się dobrze powodziło. Zachowaj je we wszystkich niebezpieczeństwach duszy i spraw, aby w niewinności i bogobojności żyły. Mnie zaś nie pozwól zapomnieć, że po śmierci mojej ciężki rachunek za ich wychowanie zdać będę musiał. Nie dozwól, by choć jedno z nich z mojej winy zginąć miało, ale dopomóż mi, abym obowiązki moje tak sumiennie wypełniał, iżbym niegdyś za Synem Twoim niebieskim mógł rzec: "Ojcze, któreś o mi dał, strzegłem, i żaden z nich nie zginął". Amen.


* * * * *


Boże, który powołując nas do małżeństwa, raczyłeś je wzbogacić potomstwem, polecamy Ci gorąco nasze najukochańsze dzieci. Oddajemy je pod Twą ojcowską opiekę, aby wzrastały w Twej świętej bo jaźni, wiodły życie prawdziwie chrześcijańskie i przyniosły pociechę nie tylko nam, ale i Tobie, naszemu Stwórcy i Ojczyźnie.

Spójrz, Panie, wśród jakich ludzi się obracają. Udziel im, Panie, pomocy i obrony, nam zaś dopomóż, abyśmy świadomi niebezpieczeństwa jakie nam grozi, przykładem naszego życia i obyczajów, najdoskonalszym zachowaniem świętych praw Twoich i Twego Kościoła, zdołali ich doprowadzić ścieżkami cnoty i Twoich przykazań do nieba, gdzie będziemy sławić Ciebie na wieki. Amen.