banner1

maryia

koronki

MAŁY MODLITEWNIK 

Koronka do Najsłodszego Serca Jezusowego

Złota Koronka do Najsłodszego Serca Jezusowego


Na koronce zwyczajnej z pięciu dziesiątków złożonej mówi się:
Na samym początku:
Przedwieczny Ojcze, ofiaruję Ci Krew Przenajdroższą, Jezusa Chrystusa, na spłacenie grzechów moich i na potrzeby Kościoła świętego


Na wielkich ziarnkach zamiast Ojcze nasz
Jezu! cichy i pokornego Serca, uczyń serce moje według Serca Twego!


Na małych ziarnkach, zamiast Zdrowaś Marjo:
Słodkie Serce Jezusa, spraw niech Cię kocham coraz więcej.


Przy końcu dziesiątka, zamiast Chwała Ojcu:
Słodkie Serce Maryi, bądź moim ratunkiem.


Przy samym końcu:
Serce Jezusa, miej litość nade mną!
Serce Niepokalane Maryi, módl się za nami!
Matko Boska Serca Jezusowego , módl się za nami!
Bądź kochanem wszędzie Najsłodsze Serce Jezusowe!