banner1

maryia

koronki

MAŁY MODLITEWNIK 

Koronka do Opatrzności Bożej

Odmawia się na Różańcu


W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
K: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W: Panie, pośpiesz ku ratunkowi mojemu.
K: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.


Ojcze nasz…
(3 razy) Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…


Na dużych paciorkach: O, Opatrzności Boża, opatrz nasze rany, niech łaski Twoje nieustającym strumieniem na nas płyną, ratuj nas w każdej potrzebie i spraw, byśmy Światłością Twoją cieszyli się w Niebie.
Na 10 małych paciorkach: O, Opatrzności Boża, przyjdź nam z pomocą, którzy się do Ciebie uciekamy.
Na zakończenie: (3 razy) O, Opatrzności Boża, opatrz nasze rany, niech łaski Twoje nieustającym strumieniem na nas płyną, ratuj nas w każdej potrzebie i spraw, byśmy Światłością Twoją cieszyli się w Niebie.

***


Św. Katarzyna ze Sieny: „Ileż razy pragnąłeś uczynić coś, a nie mogłeś i nie umiałeś tego uczynić. Innym razem wiedziałeś jak, ale nie mogłeś, a gdy mogłeś, nie wiedziałeś jak. Innym razem nie miałeś czasu, a jak miałeś czas, brakło ci woli. Wszystko to pochodzi ode Mnie, wszystko to zrządziła Moja Opatrzność dla twego zbawienia. Chce ona, abyś poznał, że sam z siebie nie istniejesz i musisz uniżyć się, a nie pysznić. We wszystkim napotykasz zmiany i brak, bo nic nie jest w twej mocy. Tylko łaska Moja jest niewzruszona i stała; nie zmienia się ona i odebrana być ci nie może. Nikt nie zdoła oderwać cię od niej i wtrącić cię na powrót w grzech, chyba że się sam zmienisz (…).
Dokądkolwiek zwróci się człowiek, ku rzeczom duchowym czy cielesnym, znajdzie tylko płomienną przepaść miłości Mojej w wielkiej, słodkiej, prawdziwej i doskonałej Opatrzności”.