banner1

rita

rozaniec rozwazania

MAŁY MODLITEWNIK 

Rozważania Różańcowe dla dzieci

 

TAJEMNICE RADOSNE

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny.

Archanioł Boży Gabriel zwiastował Maryi, że zostanie Matką Boga. Maryja się zgodziła. Dzięki jej postawie Pan Jezus mógł przyjść na świat i zamieszkać wśród nas. Dzisiaj chcemy się szczególnie pomodlić za naszych rodziców, dzięki którym i my mogliśmy przyjść na świat.

2. Nawiedzenie św. Elżbiety.

Maryja wybrała się w odwiedziny do swojej krewnej Elżbiety, która niebawem ma urodzić swojego pierwszego syna – Jana Chrzciciela. Maryja daje Elżbiecie wiele radości. Chcemy za przykładem Matki Bożej być źródłem radości dla innych, dla naszych rodziców i dziadków.

3. Narodzenie Pana Jezusa.

Maryja ze św. Józefem udają się do Betlejem po to, by wypełnić polecenie Cezara i wziąć udział w spisie ludności. To tam, w Betlejem, Maryja urodziła Pana Jezusa w ubogiej stajence, bo nie było dla nich miejsca w gospodzie. Położyła Go w żłóbku. Przez swój niedostatek Pan Jezus chce nam pokazać, że to nie dobrobyt jest największym skarbem, ale dobre serce i wspaniała rodzina. Chcemy podziękować Panu Jezusowi za naszych rodziców i za wszystko co posiadamy.

4. Ofiarowanie Jezusa w Świątyni.

Maryja zanosi małego Jezusa do świątyni, aby Go ofiarować i zawierzyć Bogu Ojcu. Takie były przepisy prawa, które należało wypełnić. Wówczas starzec Symeon przepowiedział, że w przyszłości Maryja będzie mocno cierpieć. Pragniemy dziękować naszym rodzicom za to, że tak jak Maryja zaniosła Jezusa do świątyni tak i nasi rodzice zanieśli nas, dzięki temu zostaliśmy ochrzczeni i włączeni do Wspólnoty Kościoła, a Jezus obdarza nas potrzebnymi łaskami.

5. Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni.

Maryja, św. Józef i dwunastoletni Jezus udają się razem do świątyni w Jerozolimie. Tam Jezus się gubi, a rodzice szukają go przez trzy dni. Znaleźli go w Świątyni gdzie rozmawiał z uczonymi. Zaraz potem wrócili razem do Nazaretu i tam pilnie słuchał rodziców. Będziemy starać się, tak jak Jezus, każdego dnia być posłuszni rodzicom.

TAJEMNICE ŚWIATŁA

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.

Pan Jezus, nad rzeką Jordan, przyjął od św. Jana chrzest, aby swoim przykładem ukazać nam jaką wielką łaską jest on w naszym życiu. Dzięki tej łasce mamy łączność z Panem Jezusem i w momencie chrztu stajemy się dziećmi Bożymi. Chcemy podziękować za łaski płynące z sakramentu Chrztu Świętego i podziękować naszym rodzicom za to, że zanieśli nas do kościoła byśmy przyjęli Chrzest.

2. Cud na weselu w Kanie Galilejskiej.

Na weselu w Kanie, na prośbę swej Matki, Pan Jezus przemienił wodę w wino. Ten cud uratował parę młodą przed wielkim wstydem i sprawił, że uczniowie uwierzyli w Niego. Zapraszam Ciebie Jezu do naszego życia, abyś był naszym gościem codziennie i abyś i nas ratował w naszych trudnościach.

3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

W swojej codzienności Pan Jezus wędrował po okolicznych wioskach i miastach głosząc pokój, Królestwo Boże i to, jak ważna jest miłość do Pana Boga. Chcemy jak Ty Jezu, poprzez przykład naszego życia szerzyć dobrą nowinę o Bożej miłości.

4. Przemienienie na górze Tabor.

Pan Jezus zabrał ze sobą Piotra, Jakuba i Jana na wysoką górę i tam ukazał się im w Bożej chwale, razem z dawnymi prorokami: Mojżeszem i Eliaszem. Jeśli jestem z Panem Bogiem, niczego nie muszę się obawiać. Będziemy starali się pamiętać o tym, że Jezus jest prawdziwym Bogiem, który przyszedł na świat, aby otworzyć dla nas niebo.

5. Ustanowienie Eucharystii.

Pan Jezus nie chciał być tylko dla tych osób, które żyły w Jego czasach. Ustanowił Eucharystię, aby móc się spotkać z nami i abyśmy my mogli spotkać się z Nim. Panie Jezu, przyjmując Ciebie w Komunii Świętej będziemy dziękować Ci za to, że tak bardzo nasz kochasz i chcesz być obecny w naszym życiu.

TAJEMNICE BOLESNE

1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu.

Po ostatniej wieczerzy Jezus idzie z uczniami do Ogrodu Oliwnego. Tam cierpi, ponieważ czeka na to, co ma się wydarzyć, na całą swoją mękę. Boi się, a jednak nie ucieka tylko modli się o siłę do zniesienia swojej męczeńskiej śmierci. Chcemy w tej tajemnicy prosić Ciebie Jezu o siłę do pokonywania naszych codziennych trudności.

2. Biczowanie Pana Jezusa.

Pan Jezus jest biczowany, choć nigdy nikogo nie skrzywdził. Mimo bolesnej męki nie mówi nic złego na tych, którzy Go krzywdzą, poddaje się wszystkim okrutnym praktykom. Chcemy w tej tajemnicy prosić Ciebie Jezu o cierpliwość i łaskę do tego, abyśmy nigdy nie skrzywdzili nikogo, nawet jeśli ktoś skrzywdzi nas.

3. Pana Jezusa cierniem ukoronowanie.

Pana Jezusa wyśmiewają i plują na Niego, a na głowę wkładają koronę uplecioną z ciernia. Przyjął On ten ogromny ból dla naszego zbawienia. Prosimy Ciebie Jezu o to, abyśmy potrafili przyjmować nasze trudności i cierpienia z pokorą oddając je Tobie w ofierze.

4. Droga Krzyżowa.

Pan Jezus niesie ciężki krzyż, po drodze trzykrotnie upada, ale za każdym razem się podnosi. Prosimy Ciebie Jezu o wytrwałość w naszych dobrych postanowieniach, abyśmy nigdy się nie poddawali w dążeniu do dobra.

5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu.

Jezus zostaje okrutnie przybity do krzyża i oddaje swoje życie za nas. Nie cofa się nawet przed śmiercią, abyśmy mogli być z Nim w niebie. Chcemy w tej tajemnicy podziękować Tobie Jezu za to, że z miłości poświęciłeś swoje życie, abyśmy my mogli żyć.

TAJEMNICE CHWALEBNE

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

Jezus trzeciego dnia powstał z grobu, aby nam pokazać, że jest On w stanie zwyciężyć wszystko, nawet śmierć. Prosimy Cię Jezu, abyśmy zawsze mieli pragnienie bycia Twoimi uczniami i kroczyć tą drogą przez życie.

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa.

Jezus po swoim Zmartwychwstaniu przebywał jeszcze na ziemi, ukazywał się uczniom i dawał im ostatnie wskazówki. Po czterdziestu dniach wstąpił do nieba i tam przygotował dla nas miejsce. Chcemy prosić Cię Jezu o łaskę dobrego życia, abyśmy po śmierci spotkali się z Tobą w niebie.

3. Zesłanie Ducha Świętego.

Pan Jezus nie chciał, abyśmy byli sami na ziemi, dlatego posłał Ducha Świętego, aby pomagał nam w drodze do nieba. Chcemy prosić Ciebie Jezu, abyśmy potrafili przyjmować dary Ducha Świętego i z Jego pomocą przeszli przez życie na ziemi.

4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.

Pan Jezus tak ukochał swoją Mamę, że zabrał ją z ciałem i duszą do nieba. Każdy człowiek jest powołany do tego, aby po życiu na ziemi znaleźć się w niebie, razem z Jezusem i Maryją. Chcemy prosić Ciebie Jezu, abyśmy nie zapominali, że śmierć to koniec naszego ziemskiego życia, ale początek życia wiecznego.

5. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi.

Pan Jezus ustanowił swoją Mamę – Maryję – królową Nieba i Ziemi, abyśmy do niej zwracali się w naszych prośbach i potrzebach. Prosimy Cię Jezu, abyśmy nigdy nie zapominali, że Maryja jest również naszą mamą.