banner1

maryia

sakrament

MAŁY MODLITEWNIK 

Modlitwa za wstawiennictwem św. Wojciecha

 

Święty Wojciechu, najpierwszy Apostole narodu naszego, bądź nam dzisiaj i zawsze patronem w nieszczęściach. Tyś pierwsze ziarnko wiary Chrystusowej rzucił na niwy kraju naszego; Tyś pierwsze iskierki miłości Jezusa i Matki Jego, Bogarodzicy Maryi w duszach przodków naszych rozniecił.

Uproś nam u Boga łaskę, abyśmy te najdroższe skarby niebieskie nad wszystko ukochali i między nami święcie przechowywali.

Ty, poniósłszy śmierć męczeńską za Imię Zbawiciela, zostałeś ze czcią i pobożnością do Gniezna przywieziony i tu w prastarej archikatedrze na wspaniałym ołtarzu umieszczony, aby każdy do Ciebie miał przystęp. U stóp przeto Twoich błagamy Cię, św. Wojciechu, błogosław nam wszystkim, abyśmy niezachwianie wierzyli w to, czego nas uczyłeś, abyśmy bogobojnie żyli, jak nam przykład dałeś, aby rozterki nie rozrywały węzła miłości, jaki nas, dzieci jednej Matki Ojczyzny, a owieczki Twoje, łączyć powinien; wreszcie abyśmy kochając Kościół Święty i słuchając Następców Twoich, wszelkimi cnotami jaśnieli przed niebem.