banner1

rita

rozaniec rozwazania

MAŁY MODLITEWNIK 

Rozważania Różańca Rodziców za dzieci

 

TAJEMNICE RADOSNE


I. ZWIASTOWANIE N.M.P.
Niepokalana Dziewica Maryjo Królowo Rodzin, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą tej róży przez tajemnicę Zwiastowania uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wiarę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o ufność i nadzieję.

II. NAWIEDZENIE ŚW. ELŻBIETY
Służebnico Pańska Panno Łaskawa, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę Nawiedzenia św. Elżbiety, uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o dobre środowisko wzrastania dla tych dzieci.

III. NARODZENIE PANA JEZUSA
Matko Chrystusowa, Matko Kościoła i nasza Matko, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę Narodzenia Pana Jezusa, uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o żywą obecność Jezusa w życiu dzieci i rodziców.

IV. OFIAROWANIE PANA JEZUSA
Bramo Niebieska i Arko Przymierza, Królowo Proroków-Maryjo, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę Ofiarowania Pana Jezusa, uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o wytrwałość w trudnych chwilach i powierzenie się Bogu w Kościele.

V. ODNALEZIENIE PANA JEZUSA
Gwiazdo Zaranna, Panno Roztropna-Maryjo, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę Odnalezienia Pana Jezusa, uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o wiarę, zaufanie oraz roztropność.

TAJEMNICE ŚWIATŁA


I. CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE
Maryjo – Przybytku Ducha Świętego, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę Chrztu Pańskiego, uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o odnowienie łaski Chrztu świętego.

II. CUD PRZEMIANY WODY W WINO W KANIE GALILEJSKIEJ
Maryjo – Matko Pięknej Miłości, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę cudu w Kanie Galilejskiej, uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o Miłość w życiu dzieci i o umiejętność dzielenia się Miłością.

III. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA
Maryjo – Matko naszego nawrócenia, Królowo Pokoju, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę głoszenia Królestwa Bożego i wzywania do nawrócenia, uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o nawrócenie i odpowiedź na dobre natchnienie.

IV. PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR
Zwierciadło Sprawiedliwości, Stolico Mądrości – Maryjo, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę Przemienienia na Górze Tabor, uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o przemianę serca i przeżywanie Bożej obecności w życiu.

V. USTANOWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
Panno Czci Godna, Przybytku Chwalebny – Maryjo, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę Ustanowienia Eucharystii, uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o godne, święte i jak najczęstsze uczestnictwo w Eucharystii.

TAJEMNICE BOLESNE


I. MODLITWA PANA JEZUSA W OGRÓJCU
Panno Wierna, Matko Bolesna – Maryjo, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę Modlitwy Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym, uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o wierność w modlitwie.

II. BICZOWANIE PANA JEZUSA
Matko Bolesna- Maryjo, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę Biczowania Pana Jezusa, uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o uzdrowienie przyczyn grzechów, których skutki obarczają dzieci i nawrócenie.

III. UKORONOWANIE CIERNIEM PANA JEZUSA
Matko Bolesna – Maryjo, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę Ukoronowania Cierniem Pana Jezusa, uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o właściwe wypełnianie mojej władzy rodzicielskiej.

IV. DROGA KRZYŻOWA PANA JEZUSA
Matko Bolesna, Wspomożenie Wiernych – Maryjo, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę Drogi Krzyżowej Pana Jezusa, uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o łaskę powstania z upadków grzechowych, szczere i częste spowiedzi święte.

V. UKRZYŻOWANIE I ŚMIERĆ PANA JEZUSA
Gwiazdo Zaranna, Panno Roztropna – Maryjo, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę Ukrzyżowania i Śmierci Pana Jezusa, uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o nieprzebraną ufność w Boże Miłosierdzie wypływające z tajemnicy Krzyża.

TAJEMNICE CHWALEBNE


I. ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA
Proszę Cię Jezu w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę Zmartwychwstania, uproś u Ojca swego łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Królestwa Bożego. W tej tajemnicy proszę szczególnie o łaskę Twego Pokoju w sercu.

II. WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA
Proszę Cię Jezu w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę Wniebowstąpienie, uproś u Ojca swego łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Królestwa Bożego. W tej tajemnicy proszę szczególnie o łaskę dobrego wypełniania Twoich słów i przykazań.

III. ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
Proszę Cię Jezu w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę Zesłania Ducha Świętego, uproś u Ojca swego łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Królestwa Bożego. W tej tajemnicy proszę szczególnie o Ducha Świętego w naszym życiu jego działanie i charyzmaty.

IV. WNIEBOWZIĘCIE N.M.P.
Proszę Cię Jezu w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę Wniebowzięcia Maryi, uproś u Ojca swego łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Królestwa Bożego. W tej tajemnicy pragnę podziękować za wszystkie dary i łaski otrzymane za przyczyną Najświętszej Maryi Panny i tej modlitwy.

V. UKORONOWANIE N.M.P.
Proszę Cię Jezu w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę Ukoronowania Maryi, uproś u Ojca swego łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Królestwa Bożego. W tej tajemnicy pragnę uwielbić Twoje Miłosierdzie w darach jakimi nas obdarzyłeś poprzez Maryję Królową Różańca Świętego.