banner1

polska Litania do św. Benedykta za Europę

stare napis

MAŁY MODLITEWNIK 

Litania do św. Benedykta za Europę

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Maryjo, Zwierciadło zakonnej doskonałości,  

Święty Ojcze Benedykcie, módl się za nami.
Święty Benedykcie, miłośniku krzyża,  
Święty Benedykcie, wierny naśladowco Jezusa Chrystusa,  
Święty Benedykcie, niezwykły w umartwianiu i surowości życia,  
Święty Benedykcie, miłośniku ubóstwa, czystości, posłuszeństwa, pobożności i wszelkich cnót,  
Święty Benedykcie, serafinie pałający miłością Boga i bliźniego,  
Święty Benedykcie, wzgardzicielu świata,  
Święty Benedykcie, ojcze nieprzeliczonych synów i córek duchowych,  
Święty Benedykcie, mistrzu wszelkiej doskonałości,  
Święty Benedykcie, ozdobo Kościoła Bożego,  
Święty Benedykcie, wdzięczny przybytku Ducha Świętego,  
Święty Benedykcie, zwierciadło bogomyślności,  
Święty Benedykcie, obrońco do ciebie się uciekających,  
Święty Benedykcie, patronie przeciw pożarom, piorunom, gradobiciu, nieurodzajom i głodowi,  
Święty Benedykcie, pocieszycielu smutnych i strapionych,  
Święty Benedykcie, patronie we wszelkiej potrzebie,  
Święty Benedykcie, uzdrawiający chorych znakiem Krzyża świętego,  
Święty Benedykcie, wspomożycielu konających,  
Święty Benedykcie, patronie dobrej śmierci,  
Święty Benedykcie, możny cudotwórco,  
Święty Benedykcie, aniele obyczajów i życia,  
Święty Benedykcie, następco patriarchów,  
Święty Benedykcie, podobny męczennikom,  
Święty Benedykcie, patriarcho mnichów,  
Święty Benedykcie, wzorze przełożonych,  
Święty Benedykcie, chwało wyznawców,  
Święty Benedykcie, naśladowco Apostołów,  
Święty Benedykcie, wielką chwałą ukoronowany,  
Święty Benedykcie, patronie Europy,  

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, Ojcze Benedykcie,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Wszechmogący, wieczny Boże, który nas przykładem świętego Benedykta do umiłowania doskonałości zachęcasz, oczyść serca nasze i napełnij łaską Twoją, ażebyśmy przez nią z Tobą złączeni wytrwali w dobrych postanowieniach naszych i służyli Ci wiernie do śmierci, a przez to osiągnęli szczęśliwość wieczną. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.