banner1

maryia

pio napis

MAŁY MODLITEWNIK 

Maryjne modlitwy ojca Pio

 

Najświętsza Maryjo Panno, zanieś do Boga te moje słabe, lecz gorliwe modlitwy...

I
O Maryjo,
przenajsłodsza Mateczko kapłanów,
pośredniczko i szafarko wszelkich łask,
z głębi mego serca proszę Cię i błagam,
abyś dziś, jutro i na zawsze
składała za mnie dziękczynienie Jezusowi,
który jest błogosławionym owocem Twojego żywota

II
Matko moja, Maryjo,
poprowadź mnie
do groty betlejemskiej
i pozwól mi zanurzyć się
w kontemplacji tego,
co wielkie i wzniosłe
ma się odbyć w ciszy tej wielkiej i wspaniałej nocy.

III
Matko moja,
naucz mnie nie gromadzić sił
w moim ciele, jak w beczce czy spiżarni,
lecz wykorzystywać je
i spalać całkowicie,
dzień po dniu,
dla Twojej chwały
i dla dobra moich braci:
nie szczędząc niczego,
ani życia, ani tego, co jest mi najdroższe,
aż do śmierci.

IV
Najświętsza Maryjo Panno,
zanieś do Boga te moje słabe,
lecz gorliwe modlitwy
i ich czystością
skłoń Serce Przedwiecznego,
aby patrzył na nas zawsze z ojcowską dobrocią.
Oby święta Matka
zechciała uczynić nas godnymi wiecznej chwały.

Reklama Bootom 2