modlitwa.jpg

MaŁY MODLITEWNIK

Magnificat

 

Wielbi dusza moja Pana
I raduje się duch mój w Bogu ,
moim Zbawcy Bo wejrzał na uniżenie Swojej Służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
Wszystkie pokolenia
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
Święte jest Jego imię.
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
Nad tymi, co się Go boją.
Okazał moc swego ramienia Rozproszył pyszniących się
zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu,
A wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami.
A bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
Pomny na swe miłosierdzie. J
ak przyobiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.