modlitwa.jpg

MAŁY MODLITEWNIK

Przed nauką
 Duchu Święty,
który oświecasz serca i umysły nasze,
dodaj nam ochoty i zdolności,
by nasza nauka była dla nas
pożytkiem doczesnym i wiecznym.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Po nauce
 Dzięki Ci Boże
 
za światło tej nauki,
pragniemy, abyśmy nią oświeceni,
mogli Cię zawsze wielbić
i wolę Twoją wypełniać.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.