modlitwa.jpg

MAŁY MODLITEWNIK

Zdrowaś Mario (Pozdrowienie Anielskie)
Zdrowaś Maryjo
łaski pełna, Pan z Tobą, 
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. 
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi 
teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.