modlitwa.jpg

MAŁY MODLITEWNIK

Modlitwa do Matki kapłanów

 

Maryjo, Matko Jezusa Chrystusa i Matko kapłanów,
przyjmij ten tytuł, którym Cię obdarzamy,
by oddać cześć Twemu macierzyństwu
i wraz z Tobą kontemplować Kapłaństwo Twego Syna i Twoich synów,
Święta Boża Rodzicielko. Matko Chrystusa,
Kapłanowi-Mesjaszowi dałaś ludzkie ciało,
by zostało namaszczone Duchem Świętym dla zbawienia
ubogich i skruszonych w sercu - zachowaj kapłanów w Twoim Sercu
i w Kościele, Matko Zbawiciela.
Matko wiary, Ty przyniosłaś do świątyni Syna Człowieczego,
wypełnienie obietnic danych Ojcom - oddawaj Ojcu,
dla Jego chwały, kapłanów Twego Syna, Arko Przymierza.
Matko Kościoła, razem z uczniami w Wieczerniku
modliłaś się do Ducha Świętego za Nowy Lud
i jego Pasterzy - uproś dla stanu kapłańskiego pełnię darów,
Królowo Apostołów. Matko Jezusa Chrystusa,
byłaś z Nim u początków jego życia i Jego misji,
szukałaś Go wśród tłumów, gdy nauczał, stałaś przy Nim,
gdy został wywyższony ponad ziemię, wyniszczony przez jedyną i wieczną ofiarę,
a towarzyszył Ci Jan jako Twój syn - przygarniaj powołanych,
osłaniaj od początku ich wzrastanie, wspomagaj w życiu
i w posłudze Twoich synów,Matko kapłanów.
Amen.
Jan Paweł II, Adhortacja apostolska,
"Pastores dabo vobis", n. 82