modlitwa.jpg

MAŁY MODLITEWNIK

Przed jedzeniem
Bądź pochwalony, Panie Boże nasz,
za te dary które z Twej dobroci spożywać mamy.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

Boże, dzięki Ci składamy za to, co pożywać mamy.
Ty nas żywić nie przestajesz,
bądź pochwalon za to, co nam dajesz.

Amen.

Pobłogosław Panie Boże nas,
pobłogosław ten posiłek,
tych, którzy go przygotowali
i naucz nas dzielić się chlebem i radością ze wszystkimi.
Amen.
Po jedzeniu
Dziękujemy Ci, Boże, za te dary, któreśmy z dobroci Twojej pożywali.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

Chwała Tobie, cześć i dzięki za posiłek z Twojej ręki.
Dobry Boże dzięki masz za to, co pożywać dasz.
Amen.