modlitwa.jpg

MAŁY MODLITEWNIK 

Siedem sakramentów świętych

- Chrzest.
- Bierzmowanie.
- Eucharystia.
- Pokuta.
- Namaszczenie chorych.
- Kapłaństwo.
- Małżeństwo.