modlitwa.jpg

MAŁY MODLITEWNIK 

10 Przykazań Bożych

Jam jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

1. "Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną."

2. "Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego na daremno."

3. "Pamiętaj, abyś dzień święty święcił."

4. "Czcij ojca i matkę swoją."

5. "Nie zabijaj."

6. "Nie cudzołóż."

7. "Nie kradnij."

8. "Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu."

9. "Nie pożądaj żony bliźniego swego"

10. "Ani żadnej rzeczy, która jego jest."